Plachty na altánky a haly

Majiteľom predajných stánkov, skladových hál, pódií a pod., ponúkame oplachtovanie rôznych konštrukcií podľa ich vlastných požiadaviek a návrhov s prihliadnutím na splnenie požadovaných noriem, napr. na nehorľavosť.