Plachty na pevné konštrukcie

Hlavne pre reštauračné prevádzky vyrábame plachty na pevné prístrešky s drevenou alebo kovovou konštrukciou. Plachty sú vypínané pomocou elastického lana. V prípade, ak je konštrukcia adekvátne dimenzovaná, plachta môže byť používaná celoročne.