Deliace plachtové steny

Vo výrobných halách, skladoch a podobných areáloch zákazníci uvítali našu ponuku dočasného alebo stáleho predelenia priestorov plachtami, ktoré sú zavesené pomocou oceľového lanka, alebo priamo na konštrukciu budov. Závesy môžu byť opatrené suchým zipsom, aby sa zamedzilo prestupu prachu, napr. pri rekonštrukciách.
In many production halls, warehouses and similar facilities, our customers acclaimed our offer of temporary or permanent dividing tarp walls, which are hung on the steel wire or directly on the construction of buildings. Curtains may be provided with a Velcro fastener to prevent dust transfer, e.g. during reconstructions.