Opravy a úpravy výrobkov z technických textílií

Výrobky sa často používajú v náročných klimatických či výrobných podmienkach, preto naša spoločnosť kladie dôraz na vysokú kvalitu vstupných materiálov. Aj napriek tomu môže dôjsť k ich poškodeniu pri každodennej prevádzke alebo neodbornom manipulovaní. Vykonáme potrebné opravy poškodených výrobkov. Životnosť sa snažíme predĺžiť opravou menšieho i väčšieho rozsahu. V prípade potreby, keď výrobok treba z nejakého dôvodu upraviť, napr. skrátiť, či aplikovať kovanie na iné miesto, pokiaľ je to možné, úpravu vykonáme.