Profil firmy

Firma patrí k najvýznamnejším producentom výrobkov z kašírovaných PE fólií, PVC-PES materiálov, sietí a fólií v SR. Našou filozofiou je plniť potreby zákazníkov od návrhu riešenia, cez výrobu, montáž a samozrejme prípadný servis. Naše výrobky sa uplatňujú v rôznych odvetviach hospodárstva. Aby sme zabezpečili vysokú kvalitu našich produktov, pri výrobe používame výhradne materiály z krajín EÚ, prípadne USA a Japonska.