Plotrové fólie

Je najčastejší a najvýznamnejší reklamný nosič, nakoľko sa môže vyrobiť vo veľkých rozmerov, uchytený a vypnutý pomocou elastických lán. Menšie rozmery sa vyrábajú aj z farebných autoplachtovín a poliepajú plotrovými fóliami.