Ostatné tkaniny

V súčasnej dobe sa korby nákladných automobilov, resp. návesy so zhrňovacími plachtami využívajú ako pohyblivý nosič reklamy. Autoplachty samozrejme vyrobíme tak, aby spĺňali všetky náležité predpisy vrátane reflexného značenia.