Výroba vonkajšej reklamy

Výroba vonkajšej reklamy

Nakoľko naša spoločnosť pracuje manufaktúrnym spôsobom s vysokým podielom ručnej práce, je výroba vonkajšej reklamy jednou s hlavných činností našej spoločnosti. Zväčša ide o finišing (konečné spracovanie) výstupov z digitálnych širokoformátových tlačiarní, ktoré dokážu potlačiť veľké spektrum materiálov.