Tabuľové materiály

V ponuke máme aj tabuľové dosky s rôznou hrúbkou. Sú to materiály na báze PVC alebo v zložení Al-PU-Al. Tabule naformátujeme na potrebnú veľkosť. Môžu byť potláčané priamo, alebo sa potlačí naskôr fólia a následne nalepí na danú tabuľu.