Vinylové materiály

Plotrové fólie

Je najčastejší a najvýznamnejší reklamný nosič, nakoľko sa môže vyrobiť vo veľkých rozmerov, uchytený a vypnutý pomocou elastických lán. Menšie rozmery sa vyrábajú aj z farebných autoplachtovín a poliepajú plotrovými fóliami.

Polep dopravných prostriedkov

Veľmi obľúbeným typom reklamy je polep firemných automobilov, ale aj prostriedkov verejnej dopravy.

Okenná grafika

Okná na budovách, či dopravných prostriedkov slúžia taktiež ako reklamný nosič. Používajú sa perforované fólie, ktoré sa z vonkajšej strany digitálne potlačia, a zároveň z vnútra je umožnený výhľad.

Samolepky

Sú to digitálne potlačené fólie, ktoré sa následne plotrom orežú na potrebný tvar.

Podlahová grafika

Podlaha môže tiež slúžiť ako reklamná plocha, kde sa použijú špeciálne olaminované fólie aby bola zaistená adekvátna oderuvzdornosť. Veľmi populárne sú 3D motívy ako napr. priepasť, či výťah bez dna.