Bezpečnostné siete

Zaistenie bezpečnosti práce na pracoviskách je prioritou v celej Európe. Na ochranu osôb voči pádu na staveniskách pri výškových prácach na budovách slúžia certifikované bezpečnostné siete. Spĺňajú patričné normy (EN1263-1)

Systém S – ochranné siete s obvodovým lanom na horizontálne použitie

Systém T – ochranné siete v konzolách na horizontálne použitie

Systém U – ochranné siete v nosných konštrukciách pre vertikálne požitie

Systém V – ochranné siete s obvodovým lanom na zavesenie pomocou šibeníc
Štvorcové usporiadanie ôk - podľa normy EN 1263-1 typu S
Atypické rozmery
Obj.číslo Oko Farba
1903-045-01 45x45 zelená
1903-045-02 45x45 biela
1903-045-04 45x45 modrá
1903-045-07 45x45 červená
1903-060-01 60x60 zelená
1903-060-04 60x60 modrá
1903-100-01 100x100 zelená
1903-100-02 100x100 biela
1903-100-03 100x100 oranžová
1903-100-04 100x100 modrá
1903-100-06 100x100 čierna
1903-100-07 100x100 červenáPP Ø5mm, lano po celom obvode Ø12mm, bezuzlová
Certifikát GS 07100011 pre oko 45x45mm
Certifikát GS 07100012 pre oko 60x60mm
Certifikát GS 07100009 pre oko 100x100mm

Štandartné rozmery
Obj.číslo Rozmer Farba
19040-100 5x10m modrá,zelená
19041-100 6x10m modrá,zelená
19042-100 10x10m modrá,zelená
19043-100 7,5x15m modrá,zelená

PP Ø4,75mm, lano po celom obvode Ø12mm, bezuzlová, oko 100x100mm certifikát GS 7100004
Kosošvorcové usporiadanie ôk - podľa normy EN 1263-1 typu S
Atypické rozmery
Obj.číslo Oko Farba
1803-100 100x100 zelená
1803-060 60x60 zelená

PP Ø5mm, lano po celom obvode Ø12mm, bezuzlová
Certifikát GS 05100007 pre oká 100x100mm
Certifikát GS 06100001 pre oká 60x60mm

Štandartné rozmery
Obj.číslo Rozmer Farba
18030-100 5x10m zelená
18030-100 6x10m zelená
18030-100 10x10m zelená
18030-100 7,5x15m zelená
18030-100 8x25,5m zelená
18030-100 12,5x20,5m zelená
18030-100 12,5x25,5m zelená

PP Ø5mm, lano po celom obvode Ø12mm, bezuzlová
Certifikát GS 05100007 pre oká 100x100mm


Bezpečnostné siete je možné doplniť o rašlovú sieťovinu, či PE kryciu plachtu, aby neprepadali malé predmety, či kúsky stavebného materiálu. Pri kotvení sietí treba taktiež dodržať potrebné predpisy – vzdialenosť kotviacich bodov najviac 2,5m od seba, pričom každý prvok musí byť dimenzovaný minimálne na 6kN (laná, karabínky, oká, popruhy, račne a pod).

Pri montážach sa používajú aj tzv. pochôdzkové siete (ako náhrada za pracovnú plošinu). Táto sieť musí mať veľkosť ôk 45x45mm s obvodovým lanom o priemere 12mm – 30kN. Traverzové napínacie popruhy sa inštalujú 2 x 2m od seba.