Lešenárske siete

Pri výstavbe, rekonštrukcii či zatepľovaní budov sú žiadaným produktom lešenárske siete. Zabraňujú pádom malých predmetov a materiálu, čím ochraňujú okolie staveniska. Na siete je možné aplikovať aj reklamné logá. Výbornými vlastnosťami sa vyznačujú PE nepriepustné krycie plachty, ktoré môžeme použiť ako náhradu za lešenárske siete, taktiež nám tieto plachty umožnia práce v zimnom období, nakoľko priestor medzi plachtou a stenou stavby je možné vykurovať.