Oplotky

Oplotkové siete slúžia k organizovaniu a zamedzeniu pohybu osôb do nežiadúcich priestorov, upozornia pracovníkov na nebezpečné miesta na staveniskách, alebo aj lyžiarov v zimných strediskách