Relaxačné siete

Tento typ certifikovanej siete slúži ku skákaniu, či lezeniu, ale aj oddychu a relaxu dospelých osôb. Pri montáži je treba brať na zreteľ kotvenie a kotviace prvky. Sieť je vhodná do priestorov z vyššími stropmi.