Ochranné matrace

Na všetky nebezpečné miesta, ako sú rohy, hrany, trubky konštrukcií, je v detských centrách nutné aplikovať ochranné prvky, aby sa predišlo zbytočným úrazom. Všetky produkty sa vyrábajú podľa individuálnych potrieb každého centra.