Membránová architektúra

Plachtové materiály sa čoraz viac uplatňujú v architektúre, kde pôsobia nie len ako funkčná súčasť stavby, ale aj ako dominantný dizajnový prvok danej stavby. Sú to hlavne športové stavby – štadióny, spoločensko – kultúrne areály, letiská, stanice, či parkoviská. Našli uplatnenie aj na fasádach budov, či tienidlá pri rodinných domoch, tzv. trojuholníkové tieniace plachty. Na membrány sa používajú PVC-PES materiály s vysokou gramážou i špeciálnym nánosovaním a lakovaním, čo zabezpečí UV stabilitu i ochranu voči znečisteniu. Takéto plachtové stavby majú potom životnosť aj viac ako 30 rokov. Životnosť membránových štruktúr závisí od nasledujúcich ukazovateľov:
  • bezpečnostný koeficient CS (medza pevnosti/max. prevádzkové zaťaženie)
  • predpätie membrány
  • stupeň okolitého znečistenia
  • hrúbka PVC povrstvenia a PES vlákna a typ nánosovania
Pri konštruovaní týchto stavieb sa používajú špeciálne programy, kde sa staticky prepočítavajú upínacie body a prvky konštrukcie, zvolí sa typ konštrukcie, vypínacie laná i najvhodnejší typ plachtoviny. Následne sa v strihovom programe navrhnú jednotlivé segmenty. Architektúra membránových stavieb je vždy spojená s napínaním obrátených poloblúkov, ktoré znižujú napätie nevyhnutné na dosiahnutie stability danej štruktúry.

Hyperbolický parabolit – tvar membránovej stavby je dosiahnutý napínaním textílie v smere obrátených oblúkov, pričom napínacie sily pôsobia na štvorcovú alebo pravouhlú (obdĺžnikovú) textíliu v smere diagonál.

Sedlový tvar – ide o modifikáciu pravouhlého tvaru, kde pri zdvihnutí stredov kratších strán do oblúka a znížení dlhšej strany pomocou ťahu v jej strede dosiahneme požadovanú klenbu. V tomto prípade je jeden obrátený oblúk paralelný s klenbou a druhý je pootočený o 90°.
Hrebeň-žľab – obdobne ide o modifikáciu štvorcového alebo pravouhlého tvaru, kde dve paralelné hrany textílie sú prichytené v hornej časti a pomocou oceľového lana kotveného do podlahy je dosiahnutý požadovaný tvar a napätie obrátených oblúkov.
Kónický tvar – je vhodný na prekrytie štvorcových, okrúhlych alebo mnohouholných plôch. Inštalácia je uskutočnená pomocou ťahu v rohoch textílie, alebo pomocou dvíhania membrány v jej strede. Pri kónickom tvare je napätie obrátených oblúkov dosiahnuté tak, že jeden oblúk smeruje od vrcholu membrány po jej základňu a druhý obrátený oblúk je paralelný so základňou.
Membránová architektúra
Membránová architektúra 2
Membránová architektúra 3
Membránová architektúra 3
Membránová architektúra 5
Membránová architektúra
Membránová architektúra 6
Membránová architektúra 7
Membránová architektúra 8
Membránová architektúra 9
Membránová architektúra 10
Membránová architektúra 10
Membránová architektúra 11
Membránová architektúra 12