Manžety a rukávy

Pri výrobných technológiách, kde sa prepravuje sypký materiál, ako napr. piliny, štrk, múka sa uplatnia manžety a rukávy z technických textílií. Vyrábame aj prepravné potrubia na ryby – rybošmyky, či rukávy na prepravu vzduchu do tunelov.