Kontajnerové siete

Slúžia k organizovaniu a zamedzeniu pohybu osôb do nežiadúcich priestorov.