Plotrová grafika

Jednoduché logá a nápisy sa často vyrežú do plotrovej fólie a nalepia na určený podklad.